• Adviserende ID: Drupal-SA-2009-004-CORE
  • Project: Drupal core
  • Versies: 5.x
  • Datum: 2009-mei-25
  • Gevaar voor de veiligheid: zeer kritisch
  • Exploiteerbaarheid van: Remote
  • Kwetsbaarheid: Lokaal bestand integratie op Windows
  • Referentie: SA-2009-003-CORE (6.x)